90-LECIE SZKOŁY ROLNICZEJ W OKSZOWIE

Elektroniczna wersja publikacji z okazji Jubileuszu:   tutaj>>

 

4 października 2013 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, jako kontynuator Szkoły Rolniczej, obchodził Jubileusz 90-lecia. Od 15 stycznia 1923 roku kształci sie tu młodzież w zawodach związanych z rolnictwem.
Uroczystość zainaugurowała msza święta w kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe w Okszowie, którą celebrował ksiądz biskup dr Mieczysław Cisło wraz z księdzem kanonikiem dziekanem Józefem Piłatem i księdzem kanonikiem Józefem Cwenerem.

Po mszy nastąpił przemarsz społeczności szkolnej, zaproszonych gości oraz pocztów sztandarowych z zaprzyjaźnionych szkół, do budynku szkolnego. Następnie odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową, ufundowaną przez absolwentów szkoły. Delegacje uczniów i absolwentów złożyły kwiaty pod tablicą poświęconą patronowi szkoły.
Wszystkich uczestników uroczystości powitał dyrektor ZSCKR pan Bogusław Marczuk. Na obchody Jubileuszu przybyło wielu znakomitych gości, m.in. Beata Mazurek - poseł na Sejm RP, Marek Poznański - poseł na Sejm RP, Tadeusz Nalewajk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agnieszka Miszczak-Płuciennik - Naczelnik Wydziału Finansowania Projektów Unijnych Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marian Starownik - Wicewojewoda Lubelski, Anna Dudek-Janiszewska - Wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie, Maria Patra - Wicestarosta Chełmski, Jan Miszczuk - syn absolwenta Szkoły Rolniczej w Okszowie z 1936 roku, wójtowie gmin powiatu chełmskiego, dyrektorzy szkół rolniczych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Agencji Rynku Rolnego w Lublinie, Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Chełmie, Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, Zespołu Doradztwa Rolniczego w Chełmie, Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego Zarządu Oddziału w Krakowie oraz firm współpracujących ze szkołą.

Podczas obchodów uhonorowano pracowników szkoły odznaczeniami państwowymi i resortowymi: Medale za Długoletnią Służbę otrzymali nauczyciele: Adam Cichowicz, Bolesław Kapuściński, Michał Krygowski. Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczono: Teresę Bidę, Małgorzatę Mamełka, Zbigniewa Latuska, Leszka Słupczyńskiego, Czesławę Tkaczenko. Medale "Zasłużony dla Rolnictwa otrzymali: Bożena Kaczanowska, Witold Bąk, Maria Wróblewska, Jolanta Starzyńska, Władysława Kozorys, Irena Siwczyk, Piotr Gilowski, Grażyna Czopek, Urszula Bobczuk.

Po części oficjalnej uroczystości nastąpiła część artystyczna, w której wystąpili uczniowie oraz szkolny Zespół Tańca Ludowego "Okszowiacy". Pani Katarzyna Strup kierowała przygotowaniem montażu słowno-muzycznego, nawiązującego do wydarzeń z życia codziennego szkoły. Dekoracje stanowiące tło akademii zaprojektowała  i kierowała ich wykonaniem pani Agnieszka Grzywaczewska. Grupę tancerzy Zespołu "Okszowiacy" przygotowała pani Katarzyna Zaborowska.

Na zakończenie obchodów Jubileuszu nastąpił czas wspomnień, zwiedzania szkoły i pamiątkowych zdjęć. Można było obejrzeć eksponaty z minionych lat, zgromadzone w Izbie Pamięci. Ekspozycję w nowym pomieszczeniu Izby Pamięci przygotowała pani Bożena Kaczanowska.

W stoisku z materiałami promocyjnymi szkoły można było zaopatrzyć się w wydawnictwa okolicznościowe, zawierające najważniejsze informacje z ostatnich lat działalności placówki. Goście i absolwenci naszej szkoły wpisywali się do kroniki szkolnej.

Panie Agnieszka Bartoszuk i Magdalena Szmit przygotowały razem z uczniami technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych "kawiarenkę", w której goście mogli odpocząć i poczęstować się pysznymi ciastkami. Wieczorem, o godzinie 18-tej rozpoczęło się IV Spotkanie Absolwentów naszej szkoły. Kolejne spotkanie już za 10 lat z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia szkoły.

Wiele elementów z obchodów Jubileuszu 90-lecia odbyło się dzięki życzliwości sponsorów i osób wspierających szkołę. Dziękujemy gorąco firmom: SM BIELUCH w Chełmie, Cukierni HETMAN, UNIROLP Spółka z o. o. Srebrzyszcze, firmie ASPRIM z Niedrzwicy, MŁYNAREK  SJ z Mojsławic, BOX-PLAN w Chełmie, AGRO-TERS SJ w Chełmie, Browarowi JAGIEŁŁO w Pokrówce, PUH FINO w Chełmie, Ubezpieczania EUROPA - Marek Mazurek, piekarni "Pokrówka" Bogusława Stangryciuka, GS SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Chełmie, firmie SESVANDERHAVE, Wschodniemu Bankowi Spółdzielczemu w Chełmie, Kazimierzowi Leposińskiemu - Gospodarstwo Rolne Pokrówka, Holuk Gospodarstwo Rolne Pokrówka.

Relacja fotograficzna z uroczystości 90-lecia>>

 Relacja fotograficzna - Zjazd Absolwentów>>

<< Powrót