SZKOLNE KOŁO "CARITAS"

 

Szkolne koło Caritas działa przy ZSCKR od marca 2009 roku.
SKC rozpoczęło swoją pracę od pomocy uczniom naszej szkoły. Zakupiliśmy bilety na przejazd do szkoły, drożdżówki dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Przygotowaliśmy paczki świąteczne z artykułami spożywczymi.
W skład zarządu weszli Małgorzata Derlak, Monika Tywoniuk, Katarzyna Buczek. SKC liczy 12 osób, są to uczniowie klasy IV Technikum Agrobiznesu. W tym roku chęć pracy w SKC wyrazili również uczniowie klasy pierwszej technikum kształcącego w zawodach: technik weterynarii oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.
Pierwszą akcją zorganizowaną w roku szkolnym 2012/2013 w szkole jest zbiórka makulatury. Inicjatywom tego rodzaju przyświeca szczytny cel, jakim jest edukacja ekologiczna, kształtowanie właściwych postaw w związku z postępowaniem z odpadami oraz praca na rzecz ochrony środowiska. Angażując się w zbiórkę makulatury przy okazji tego konkursu uczniowie i wychowawcy ratowali lasy. Za uzyskane pieniądze zakupujemy w nagrodę papier do ksero dla klasy, która zebrała najwięcej makulatury.
Szkolne Koło Caritas jest również koordynatorem i organizatorem zbiórki nakrętek. W ubiegłym roku przeznaczyliśmy je dla lubelskiego hospicjum im. Małego księcia. Nasza zbiórka ciągle trwa. W tym roku chcemy pomóc dziewczynce z naszej gminy.
W szkole zorganizowaliśmy wypiek i sprzedaż kremówek z okazji Dnia Papieskiego. Uczennice technikum żywienia i gospodarstwa domowego upiekły również ciastka i podarują je wychowankom z Domu Dziecka w Chełmie z okazji Mikołajek. W ubiegłym roku odwiedzaliśmy dzieci z tego domu i zakupiliśmy artykuły higieny osobistej
Członkowie SKC wykonuje ozdoby i kartki świąteczne, które sprzedajemy na kiermaszu przedświątecznym.
Aktywnie angażujemy się w życie szkoły. Szkolne Koło Caritas ogłasza różne konkursy np. na wiersz o miłości. Zwycięzca tego konkursu otrzymał tort przygotowany przez uczniów TŻiGD, którym pomagała pani Agnieszka Bartoszuk. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody odbyło się 14 lutego 2012.
Nasi wolontariusze, aktywnie zaangażowani są w życie DPS w Nowinach. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni z tych odwiedzin, nie tylko w okresie przedświątecznym lecz także w ciągu całego roku. Jest to dla nich pewne urozmaicenie, a także żywy kontakt ze światem, którego przecież są częścią. Młodzież z kolei również czerpie z takich międzypokoleniowych spotkań wiele nauk życiowych, a także uwrażliwia się na problemy osób starszych, niepełnosprawnych

Opiekunowie SKC Małgorzata Mamełka, Agnieszka Grzywaczewska

 

Stoisko Szkolnego Koła Caritas - akcja "Mikołajkowa", grudzień 2013

     
 

<< Powrót