Informator o szkole - film 

Materiały promocyjne szkoły - film

 

oglądaj 2016 >>

oglądaj >>

 

 

 
 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 

przeglądaj >>

 
     
 

Regulamin rekrutacji - 2019/2020

plik PDF>>


 

Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie

Pobierz plik PDF >>


OFERTA EDUKACYJNA
Rok szkolny 2019/2020

 

 

W tym miejscu naszej witryny pragniemy zaprezentować ogólne informacje o szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego.

 

W roku szkolnym 2019/2020  oferujemy absolwentom ostatnich klas szkół gimnazjalnych oraz absolwentom 8-klasowych szkół podstawowych:

 

TECHNIKUM (5-letnie)

 
kształcące w następujących zawodach:  
   
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

więcej >>

- technik żywienia i usług gastronomicznych więcej >>
- technik technologii żywności więcej >>
- technik agrobiznesu więcej >>
- technik hodowca koni więcej >>
- technik weterynarii

więcej >>

- technik rolnik

więcej >>

- technik turystyki wiejskiej

więcej >>

- technik inżynierii środowiska i melioracji

więcej >>
 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
 (3-letnia)

 
kształcąca w zawodzie:  
- mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych więcej >>
 

Szkoły i kursy dla dorosłych (forma zaoczna)

 

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH
(2-letnia zaoczna)

 
kształcąca w zawodzie:  
- technik weterynarii  
- technik turystyki wiejskiej więcej >>
 

KURS KWALIFIKACYJNY (3 semestry)

 
kształcący w zawodzie:  
- rolnik (R.3) więcej >>
 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie oferuje uczniom:

- bezpłatne podręczniki szkolne dla uczniów klas pierwszych,
- zwolnienie z części opłat dla uczniów mieszkających w internacie,
- bezpłatny kurs na prawo jazdy kategorii B i T (w określonych zawodach)
- bezpłatny kurs obsługi kombajnów zbożowych (w określonych zawodach)
- bezpłatny dowóz uczniów z Chełma,
- stypendia dla najzdolniejszej młodzieży
 
 
Dysponujemy znakomitymi warunkami socjalnymi i dydaktycznymi:
 
 • pracowniami przedmiotowymi

 • trzema pracowniami informatycznymi z dostępem
  do Internetu (łącze DSL 8 Mb/sek) i z platformą systemową Windows/Mac OS X

 • laboratorium języków obcych

 • dwiema salami gimnastycznymi

 • nowocześnie wyposażoną siłownią i salą do zajęć korekcyjnych

 • stadion sportowy

 • internat (3-osobowe pokoje, świetlice)

 • warsztaty szkolne

 • Internetowe Centra Informacji Multimedialnej

 • uczymy trzech języków obcych: angielskiego, niemieckiego
  i rosyjskiego

 
Wymagane dokumenty - technikum i zasadnicza szkoła zawodowa:
 
 1. podanie

 2. życiorys

 3. odpis aktu urodzenia

 4. świadectwo ukończenia gimnazjum

 5. dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego

 6. zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 7. zaświadczenie lekarskie dotyczące kształcenia
  i nauki w zawodzie

 8. bilans zdrowia

 

POBIERZ DRUKI PODAŃ

 
Podanie o przyjęcie do szkoły

kliknij ikonę i pobierz
(*.pdf) lub (*.doc)

Podanie o przyjęcie do internatu

kliknij ikonę i pobierz (*.pdf)

 

Prowadzimy także pozaszkolne formy kształcenia w formie kursów:

 
 • komputerowych

 • na prawo jazdy kategorii B i T

 • kwalifikowanego rolnika

 • kombajnistów

kliknij i pobierz (*.pdf)
 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Szkoły
osobiście w godzinach 8.00-15.00
lub telefoniczne: (082) 567.07.23 oraz (082) 569.07.32
Dojazd:
linie CLA nr 11a, 11 i 30,
komunikacja prywatna nr 120, 120W


<< Powrót