SAMORZĄD SZKOLNY

 
     
  Przewodniczący I    
  Przewodniczący II    
  I Zastępca    
  II Zastępca    
  Sekretarz    
  Skarbnik    
     
  Opiekunowie:  
 

p. Marzena Tomaszewska

 
     

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego  aktywnie współpracuje z Domem Opieki Społecznej w Nowinach. W ramach współpracy uczniowie-wolontariusze odwiedzają pensjonariuszy ośrodka. Uczniowie przy współpracy z zespołem "Okszowiacy", przygotowują również programy artystyczne z okazji różnych świąt.

Samorząd współpracuje również z Domem Dziecka w Chełmie. Na zakup prezentów (i innych potrzebnych rzeczy) dla dzieci-mieszkańców Domu Dziecka działacze samorządu kwestują w trakcie szkolnej zabawy andrzejkowej.

W ramach działalności samorządu organizowane są różnego rodzaju rajdy, wycieczki.
Członkowie samorządu aktywnie uczestniczą w promocji oferty edukacyjnej szkoły na terenie powiatu chełmskiego.
Samorząd Uczniowski bierze aktywny udział w konkurach np. w ogólnopolskim konkursie "Agroprogram" (organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej) doszliśmy aż do etapu finału krajowego.
Samorząd organizuje różnego rodzaju uroczystości szkolne (np. apele, uroczystości związane z obchodami świąt państwowych) oraz klasowe (np. mikołajki, wigilia).
Z inicjatywy samorządu każdego roku przeprowadzane  są otrzęsiny klas pierwszych połączone z dyskoteką szkolną.

       
       
 

<< Powrót