ARCHIWUM.
Rok szkolny 2005/2006

 
DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI w ZSRCKU  (06.04.2006r.)
ZSRCKU na X edycji Giełdy Szkół (20-24.03.2006r.)
Dzień Patrona (17.03.2006r.)
IV Powiatowy Konkurs Historyczny "Józef Piłsudski - człowiek czynu i legendy" (10.03.2006)
Mundury dla klas z programem poszerzonym o prewencję policyjną
Seminarium "Relatywne czy obiektywne istnienie systemu wartości?" (16.02.2006r.)
Seminarium z okazji 175 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego (30.11.2006r.)
 

 
DZIEŃ "OTWARTYCH DRZWI" w ZSRCKU
 
6 kwietnia 2006 roku zorganizowany został w  naszej szkole dzień "otwartych drzwi".
Dzień "otwartych drzwi" był adresowany do młodzieży gimnazjów z miasta Chełma i powiatu chełmskiego oraz innych osób zainteresowanych naszą ofertą edukacyjną.
 Zwiedzającym udostępniono sale lekcyjne, pracownie przedmiotowe, siłownię, bibliotekę i szkolną, izbę pamięci.
W sali gimnastycznej odbyło się spotkanie dyrektora szkoły z młodzieżą, wystąpił również szkolny Zespołu Pieśni i Tańca "Okszowiacy".
Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego odwiedzili uczniowie gimnazjum nr 1, nr 4 i nr 5 z Chełma oraz młodzież z gimnazjum Ruda Huta i gimnazjum w Dorohusku.

GALERIA ZDJĘĆ

Prezentacja wyposażenia siłowni szkolnej

Zajęcia w pracowni chemicznej

Powitanie przybyłych gości przez Dyrektora ZSRCKU w Okszowie

Wystąpienie Dyrektora Środowiskowego Hufca Pracy w Chełmie

Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Okszowiacy"

Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Okszowiacy"

 

<< Powrót (archiwum)

 

 
ZSRCKU na X edycji Giełdy Szkół (Biblioteka Pedagogiczna 20-24.03.2006r.)
 
 
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Okszowie uczestniczył w X edycji Giełdy Szkół w Bibliotece Pedagogicznej. Giełda miała na celu zapoznanie uczniów klas trzecich gimnazjalnych z ofertą edukacyjną lokalnych szkół średnich.
 

GALERIA ZDJĘĆ

 

Stoisko Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Okszowie

Młodzież klas trzecich przy stoisku naszej szkoły

Uczniowie klas gimnazjalnych ZSRCKU podczas giełdy szkół w Bibliotece Pedagogicznej

 

<< Powrót (archiwum)

 

 
Dzień Patrona (17.03.2006r.)
 
17 marca 2006 roku nasza placówka świętowała Dzień Patrona Szkoły. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym w Okszowie, odprawiona przez Księdza Proboszcza Józefa Cwenera. Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego poświęcona została uroczysta Akademia, w trakcie której złożono kwiaty pod pamiątkową tablicą poświęconą Patronowi. Częścią obchodów było ogłoszenie wyników IV Powiatowego Konkursu Historycznego "Józef Piłsudski - człowiek czynu i legendy". (więcej o konkursie)
W uroczystości udział wzięli: ksiądz kanonik Józef Cwener, starosta chełmski dr Eugeniusz Wilkowski, wójt gminy Chełm Wiesław Kociuba, przewodniczący rady gminy Chełm Marek Wolszczak, dyrektor szkoły podstawowej w Okszowie Ewa Bednaruk, były dyrektor ZSRCKU w Okszowie Stanisław Tarasiuk, przedstawiciele komendy miejskiej Policji w Chełmie, przedstawiciele sponsorów, dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły.
 

GALERIA ZDJĘĆ

 

Msza Święta w Kościele Parafialnym w Okszowie

Poczet Sztandarowy Szkoły

Wystąpienie Dyrektora B. Marczuka

Zaproszeni goście

Wystąpienie starosty E. Wilkowskiego

Ogłoszenie wyników Konkursu (więcej)

Akademia poświęcona pamięci Patrona

Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Okszowiacy"

Delegacje składające wiązanki pod pamiątkową tablicą poświęconą Marszałkowi

 

<< Powrót (achiwum)

 

 
Mundury dla uczniów klas z programem poszerzonym o prewencję policyjną
 
 
W roku szkolnym 2004/2005 w ZSRCKU w Okszowie powstały pierwsze klasy z poszerzonym programem o prewencję policyjną (technikum oraz liceum ogólnokształcące). Uczniowie klas o „profilu policyjnym” oprócz dotychczasowego programu liceum i technikum mają dodatkowy przedmiot a mianowicie „służbę prewencji”.
Przedmiot „służba prewencji” obejmuje zagadnienia związane między innymi z kodeksem wykroczeń, prawem karnym, organizacją i historią policji oraz zasadami posługiwania się bronią palną. Zajęcia są prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Powstanie ww. klas umożliwiła współpraca dyrekcji szkoły z Komendą Miejską Policji w Chełmie.
W lecie 2005 roku odbył się dwutygodniowy obóz szkoleniowy. Uczniowie "klas policyjnych" na lekcjach wychowania fizycznego poznają techniki samoobrony.
W lutym 2006 roku uczniowie klas z poszerzonym programem o prewencję policyjną otrzymali długo oczekiwane mundury (czarne spodnie, bluza i czapka z emblematem szkoły). Mundury uszyła firma ze Świdnika, która na co dzień przygotowuje służbowe ubrania policjantom.
W zwykłe dni uczniowie klas "policyjnych" niczym nie różnią się od innych uczniów, natomiast co piątek uczniowie przychodzą do szkoły w mundurach.
 

GALERIA ZDJĘĆ - "UCZNIOWIE KLAS POLICYJNYCH"

 

Uczniowie w mundurach przed budynkiem szkoły

Uczniowie klas "policyjnych" przed zajęciami lekcyjnymi w piątek
 

<< Powrót (archiwum)

 

 
Seminarium "Relatywne czy obiektywne istnienie systemu wartości?"
 
 

Dnia 16.02.20006 roku na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Okszowie odbyło się seminarium na temat "Relatywne czy obiektywne istnienie systemu wartości?"

Program seminarium:

 1. Powitanie gości przez Pana Bogusława Marczuka
 2. Wprowadzenie (Pan dr Eugeniusz Wilkowski)
 3. Referaty:
  • O wartościach - słowo wstępne
  • Epoka współczesna wobec wartości. Tendencje ideowe a kondycja człowieka
  • Potrzeba czy upadek autorytetu?
  • Znak jako wyraz postawy
 4. Recytacja wiersza Jana Pawła II "Dzieci" - uczeń Grzegorz Pawlak kl. I GP
 5. Dyskusja
 6. Recytacja wiersza Edwarda Stachury "Prefacja"- uczeń Grzegorz Pawlak
  kl. I GP

W seminarium udział wzięli:

 • starosta dr Eugeniusz Wilkowski,
 • Zastępca Dyrektora Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Chełmie
  - Krzysztof Kardas,
 • Proboszcz Parafii w Okszowie - Ksiądz Kanonik Józef Cwener,
 • Dyrektor Zespołu Szkół technicznych
  - Barbara Baluk,
 • Dyrektor ZSRCKU w Okszowie
  - Bogusław Marczuk,
 • nauczyciele i katecheci z Zespołu Szkół Technicznych i ZSRCKU w Okszowie oraz uczniowie ww. szkół.

GALERIA ZDJĘĆ - SEMINARIUM (16.02.2006 r.)

 

 
 

 

 
<< Powrót (archiwum)
 

 
Seminarium z okazji 175 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego
 
 
W dniu 30.11.2005 roku odbyło się seminarium poświęcone 175 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego.

Program seminarium:

 1. Odczytanie referatów opracowanych przez młodzież ZSRCKU w Okszowie
 2. Dyskusja
 

GALERIA ZDJĘĆ - SEMINARIUM (30.11.2005 r.)

 

Odczytanie referatów przygotowanych przez młodzież ZSRCKU w Okszowie

Zaproszeni goście

Dyskusja

  

<< Powrót (archiwum)

 

<< Powrót